Kumi Kata

Partner in Leren & Implementeren Leermanagement is ons vak!

Koopt u slim in?

Mensen opleiden kost veel geld, maar betaalt u ook niet te veel? Welke harde garanties vraagt u terug?

Met onze Learning Businesscase Rode Pijl website.jpg geven we u inzicht in de baten, lasten en Return-on-Investment van uw leerportefeuille. We helpen u met concrete besparings-mogelijkheden door slimmer in te kopen op het gehele opleidingenpalet. Desgewenst schuiven we aan bij de onderhandeltafel. Ook learning services nemen we mee, waarbij u zowel financieel, kwalitatief als procesmatig ontzorgd wordt.

Zie ook: Overzicht marktaanbieders Rode Pijl website.jpg
              Leert u al online? Rode Pijl website.jpg
              Wat brengt leren u op? Rode Pijl website.jpg