Video-First voor L&D

Met een smartphone in onze binnenzak is user-generated Video-content binnen handbereik. Steeds vaker verrijkt met augmented reality en interactieve video. Juist deze ontwikkeling heeft Noordhoff Professional gebracht tot de adoptie van een Video-First leerstrategie voor bij- en nascholing in de Zorg.

Interesse in deelname aan de volgende Leader Lunch?