Weerbaarheid van mensen versterken

Zorgconcern Espria verleent zorg aan kwetsbare mensen. De verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en verstandelijke gehandicaptenzorg. Wat 17.000 Espria collega’s bindt, is hun doel om ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van cliënten het uitgangspunt. Aansluitend hierbij hebben de experttafels Mens & Arbeid en Informatiemanagement een duidelijke ambitie om echt samen een volgende stap te maken met het leermanagementsysteem (LMS) voor Espria en elk van de onderliggende organisaties.

Van visie naar realiteit. Wij helpen Espria om de wensen van alle deelnemende organisaties in kaart te brengen om samen één LMS te selecteren. Van projectaanpak, programma van eisen tot en met het kiezen van het best passende LMS uit de short-list. Inclusief het overbruggen van de onderlinge verschillen en het vinden van de grootse gemene deler.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?