Menzis Academy 2020

Samen met zorgaanbieders, onze leden, patiëntenverenigingen en andere partners zet Menzis zich in voor toegankelijke en betaalbare zorg. Er verandert veel op het gebied van zorg, zorgverzekeringen en alles wat daarmee samenhangt. Menzisspeelt daar voortdurend op in door medewerkers te laten meegroeien. De Menzis Academy is een professionele organisatie die zorg draagt dat bovengenoemde leerinvesteringen gericht zijn op het waarmaken van de visie en strategie van Menzis 2020. De versnippering van systemen en processen rondom leermanagement zijn echter een doorn in het oog. 

Wij helpen Menzis te komen tot een helder plan en een daadkrachtige aanpak voor het inrichten en organiseren van de Menzis Academy, en leermanagement in het bijzonder. Aansluitend hebben we met onze workshop-aanpak de selectie en contractering van het LMS begeleid.

Interesse in een aanpak op maat voor jouw organisatie?